0916 999 812 - BÁN DẦU NHỚT SHELL, DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP